Anbud - Norges Kommunekalender

Ditt søk ga 87 treff

Dine valg

  • Du har ikke foretatt noen valg
Publisert Tittel Frist Oppdragsgiver
24.05.2022 Rehabilitering av tårn - Gjerstad kirke 30.06.2022 Gjerstad kommune
24.05.2022 Bygge og anleggsarbeider i forbindelse med ombygging av kultursenter - Kåfjord kommune 27.06.2022 Kåfjord kommune
24.05.2022 Varhaug ungdomsskule - Ombygging klasserom 08.06.2022 Hå kommune
24.05.2022 Tilbudskonkurranse på kjøp av labutstyr/steinknuser til undervisningsformål. 08.06.2022 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
24.05.2022 Ny garasje Kanebogen Stadion 21.06.2022 Harstad kommune
24.05.2022 Rehabilitering Steinliveien 23.06.2022 Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten
24.05.2022 Bygging av bustadar i Klubben 05.08.2022 Solund kommune
24.05.2022 Slamavskiljar - Korseberget 24.06.2022 Askvoll kommune
23.05.2022 Nytt takbelegg Saltdal videregående skole 10.06.2022 Nordland fylkeskommune
23.05.2022 Opprusting Kvemoveien 30.06.2022 Lierne kommune
20.05.2022 Tilbudsforespørsel - forprosjektering nytt bibliotek til Trondheim folkebibliotek 10.06.2022 Trondheim kommune
20.05.2022 Anbudskonkurranse for totalentreprise - Flatdal skule - ombygging/rehabilitering og oppføring av tilbygg 24.06.2022 Seljord Kommune
20.05.2022 1000940 Tokerudkollen 31-33 - Utbedring fasade og infrastruktur 27.06.2022 Bærum kommune
20.05.2022 Sødorp kyrkje - utskifting av taktekking og andre arbeider - delkontrakter 10.06.2022 Nord-Fron kommune
20.05.2022 VA- anlegg Leklem 10.06.2022 Verdal Kommune
20.05.2022 Brannsikring kommunale boliger i Tønsberg 24.06.2022 TØNSBERG KOMMUNE
20.05.2022 Totalentreprise totalrenovering Kaibakken 1 - Kristiansund 17.06.2022 IKON ARKITEKT & INGENIØR AS
20.05.2022 Prosjektleder for ut- og ombygging av Froland ungdomsskole 13.06.2022 Froland kommune
19.05.2022 VA Trolleskaret 17.06.2022 Asplan Viak AS
19.05.2022 Renovering vann- og avløpsledninger - Jonas Reins gt og Ferjevegen 17.06.2022 Sunndal kommune
18.05.2022 Oppgradering av pumpestasjoner og overløp fase 4, - Bygg og maskinteknisk installasjoner. 05.08.2022 DRAMMEN KOMMUNE
18.05.2022 Givravegen 3 - tilbygg ny omsorgsbolig 10.06.2022 Nord-Fron kommune
18.05.2022 Hogsnes barnehage - Ombygging 11.08.2022 TØNSBERG KOMMUNE
18.05.2022 Asfaltering Nordreisa 2022 14.06.2022 Nord-Troms kommunene innkjøpstjeneste
16.05.2022 Rehabilitering yttertak, Ibestad svømmehall 20.06.2022 Ibestad kommune
16.05.2022 Ombygging av 2.etg Skjåk kommunehus 20.06.2022 Skjåk kommune
16.05.2022 K650 - Renovering tak AUSK nordfløy 20.06.2022 Alta kommune
16.05.2022 Entreprise K501 Automatikk og alarmanlegg - Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 10.06.2022 SYKEHUSINNKJØP HF
13.05.2022 Nødstrømsaggregat Oksebåsen 15.06.2022 Andøya Space AS
13.05.2022 Separering VA Sundsnesset 13.06.2022 Inderøy kommune

Legg til

Lagre søk

"Navn på søk" er lagret.

Dine lagrede søk finner du igjen på Min side.

Lukk

Meldingen din ble vellykket sendt!