Oppdater varemerkebeskrivelse

Norges Kommunekalender - Novatio

Oppdater varemerkebeskrivelse:


Varemerkebeskrivelse skal være nøytral og i skrevet i 3.person. En god beskrivelse kjennetegnes ved følgende innhold:

  • Hvilke produktkategorier varemerket finnes innenfor (unngå oppramsing av produkter, da dette vil fremkomme nedenfor beskrivelsen)
  • Geografisk omfang og spesielle kjennetegn ved varemerket
  • Opphav og produsent
  • Skal ikke inneholde forhandlere, da dette vil fremkomme nedenfor beskrivelsen
  • 50-100 ord
  • Norges Kommunekalender
    kontakt@findexaforlag.no
    21 62 78 00