Oppdater bransjebeskrivelse

Norges Kommunekalender - Sanit%C3%83%C2%A6rutstyr,%20porselen

Oppdater bransjebeskrivelse:


Produkt/bransjebeskrivelse skal være nøytral og i skrevet i 3.person. En god beskrivelse kjennetegnes ved følgende innhold:

  • Hva kjennetegner produktet/bransjen
  • Beskrivelsen skal ikke inneholde navn på varemerker eller bedrifter, da dette vil fremkomme nedenfor beskrivelsen
  • 50-100 ord
  • Norges Kommunekalender
    kontakt@findexaforlag.no
    21 62 78 00