Vårtun Kristne Oppvekstsenter Sa - Norges Kommunekalender
  • Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap

Vårtun Kristne Oppvekstsenter Sa

Tilby undervisning i grunnskole, og eventuell annen virksomhet med naturlig tilknytning til selskapets formål. Virksomheten skal være forankret i skolens kristne grunnlag. Selskapets formål er av alminnelig ideell karakter, og skal ikke drive økonomisk næringsvirksomhet med sikte på overskudd, men gjennom sin drift sørge for andelskapitalens vedlikehold.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo