Oppgradering Kragerø- og Vadfosstunnelene - Anbud - Norges Kommunekalender

Oppgradering Kragerø- og Vadfosstunnelene

Oppdragsgiver: Vestfold og Telemark fylkeskommune Org.nr: 821227062
Telefon: 35917000
Web: www.vtfk.no/ E-post: post@vtfk.no
Primær kontakt: Anita Kjærvoll
Primær kontakt e-post: anita.kjervoll@vtfk.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark
Sammendrag: Etter kravet fra forskriften om å sikre det laveste sikkerhetsnivå for trafikanter i tunneler skal Kragerø- og Vadfoss tunnelene oppgraderes for å tilfredsstille minimum sikkerhetskrav på fylkesvegnettet. Tunnelene ligger i Kragerø kommune.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.08.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no