NY VANNLEDNING ETAPPE 4 ULSTEINVIK - Anbud - Norges Kommunekalender

NY VANNLEDNING ETAPPE 4 ULSTEINVIK

Oppdragsgiver: Ulstein kommune Org.nr: 964979456
Telefon: 70017500
Web: www.ulstein.kommune.no/ E-post: postmottak@ulstein.kommune.no
Primær kontakt: Odd Kåre Wiik
Primær kontakt e-post: postmottak@ulstein.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Ulstein
Sammendrag: Ulstein kommune er godt i gang med utskifting/fornying av eksisterende hovedvannledning, og skal nå i gang med etappe 4. Det skal legges 2 nye vannledninger (VL160 og VL225 i PE100 SDR11 materiale) i Bjørndalvegen og deler av Kyrkjegata. Eksisterende vannledninger (2 x VL150 SJG), som ligger langs nordøstsiden av Bjørndalvegen og Kyrkjegata, skal være i full drift under hele graveperioden. Nye vannledninger erstatter de gamle. I tillegg til å legge nye vannledninger skal det i Bjørndalvegen legges ny overvannsledning (OV200 PVC) for drenering av vannkummer og tilkobling av sandfangskummer langs traséen. I kyrkjegata skal det i tillegg til vannledningen legges ny Spillvannsledning (SP160) og ny overvannsledning (OV200). Det må regnes med en del ekstra arbeid i forbindelse med kontinuerlig vannforsyning og tilkobling av eksisterende stikkledninger for vann, spillvann og overvann.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.08.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 25.06.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no