Rehabilitering av Heggenes Brannstasjon - Bygningsmessige arbeider, Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS - Anbud - Norges Kommunekalender

Rehabilitering av Heggenes Brannstasjon - Bygningsmessige arbeider, Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS

Oppdragsgiver: Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS Org.nr: 920213820
Web: valdresbrannvesen.no E-post:
Kontaktpunkt: +47 95072466
Primær kontakt: Laila Lien Østgård
Primær kontakt e-post: Laila.Lien.Ostgard@valdresbrannvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Øystre Slidre
Sammendrag: Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS innbyr til åpen tilbudskonkurranse for bygningsmessige arbeider ifm. rehabilitering av brannstasjonen på Heggenes. Dette anbudet omfatter riving/ demonteringsarbeider, grunnarbeider, betongarbeider, stålarbeider, murerarbeider, tømrerarbeider, vindus og dørarbeider, lås og beslag, blikkenslagerarbeider, malerarbeider, byggtapetserarbeider, innredningsarbeider og bygningsmessige arbeider for de tekniske fag. Det er egne tilbudskonkurranser for Rørlegger, Elektro og Ventilasjon.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.09.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 29.06.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no