Nasjonal turstveg Gaularfjellet: Hestad - Rasteplass med servicebygg - Anbud - Norges Kommunekalender

Nasjonal turstveg Gaularfjellet: Hestad - Rasteplass med servicebygg

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +40 236055
Primær kontakt: Ingeborg Haugli
Primær kontakt e-post: ingeborg.haugli@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Statens vegvesen ved Transport og samfunn - Nasjonale turistveger skal etablere ny rasteplass på Hestad i Sunnfjord kommune.Arbeidet vil blant annet bestå av grunnarbeid, asfaltering av parkeringsplass, oppgrusing av sti, bygge toalett i tre og glass, opparbeide rasteplass med bord og benker og lage en utsiktsrampe i stål.Rasteplassen på Hestad skal etableres med servicebygg med WC, HCWC og teknisk rom. På grunn av flom, skal gulv på servicebygg ligge på nivå med vegen. Rasteplassen skal etableres med bord og benker, og må tole oversvømmelse. Eksisterende trær og vegetasjon på og rundt rasteplassen skal bevares. Dagens parkeringsplass skal oppgraderes.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.09.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.07.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no