Totalentreprise med løsningsforslag - Modulbygg over garasjetak - K200 - Anbud - Norges Kommunekalender

Totalentreprise med løsningsforslag - Modulbygg over garasjetak - K200

Oppdragsgiver: Asker kommune Org.nr: 944382038
Web: www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune E-post:
Kontaktpunkt: +47 66768910
Primær kontakt: Michelle Svensson
Primær kontakt e-post: Michelle.Svensson@asker.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Asker
Sammendrag: Byggeprosjektet er et nybygg over eksisterende garasje på Fusdalbråten4. Bygget skal ivareta funksjonene som er nødvendige for å dekkebehovene til Asker Drift i Nye Asker kommune.Bygget rommer bl. annet garderobeanlegg, kontorer og samlingsrom.Byggeprosjektet gjennomføres som en Totalentreprise medløsningsforslag. Prosjektet omfatter Grunnarbeider, Utomhusarbeider, VA arbeider,Fundamenteringsarbeider, Bygningsmessige arbeider, Elektro- ogautomatisering og VVS arbeider.Løsningsforslaget vil bli evaluert som en del av tildelingskriteriet.Planlagt oppstart detaljprosjektering er november 2020 og ferdigstillelseer 1.november 2021.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 14.09.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.07.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no