Bygging av toaletter Dirdal båthavn - Anbud - Norges Kommunekalender

Bygging av toaletter Dirdal båthavn

Oppdragsgiver: Gjesdal Kommune Org.nr: 964978573
Telefon: 51611100
Web: www.gjesdal.kommune.no/ E-post: postmottak@gjesdal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 51614234
Primær kontakt: Jorunn Birkeland
Primær kontakt e-post: jorunn.birkeland@gjesdal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Gjesdal
Sammendrag: Gjesdal kommune v/tjenesteområde Kultur og samfunn ønsker tilbud på bygging av toalett på Dirdal båthavn.Blant tiltakene som inngår er:- Grunnarbeider- Vann- og avløp- Tømrerarbeid - BetongarbeidToalettet skal utføres som påbygg til eksisterende bygning ved båthavnen.Det kan, etter dialog med oppdragsgiver, bli aktuelt å se på et enkeltstående alternativ.Det vil bli tilbudsbefaring 18.08.2020 kl. 12:30.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør | 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.09.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.07.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no