Osloveien 154, ombygging og påbygg Gropa - Anbud - Norges Kommunekalender

Osloveien 154, ombygging og påbygg Gropa

Oppdragsgiver: Frogn kommune Org.nr: 963999089
Telefon: 64906000
Web: www.frogn.kommune.no/ E-post: postmottak@frogn.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 95796535
Primær kontakt: Geir Torsæter
Primær kontakt e-post: geir.torsaeter@t-2.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Frogn
Sammendrag: Driftssenteret for Frogn kommune, «Gropa», ligger i Osloveien 152. Frogn kommune besluttet i 2018 at det skulle igangsettes prosjekt med ombygging og utbedring av hovedbygget. For å imøtekomme dagens standarder, flytting av funksjoner samt etterslep på vedlikehold, er det nødvendig med ombygging av ventilasjon, økt kapasitet på garderober og utvidelse av kontorplasser. Bygget rommer enhet for teknisk drift og forvaltning som igjen består av to avdelinger; - Avdeling for drift; ansvar kommunens tekniske infrastruktur som vann, avløp, vei, parker, grøntareal, idrett og havner. - Avdeling for forvaltning; ansvar byggesak, kart/geodata/oppmåling, forurensning, kommunale avgifter og forvaltning av vei, trafikksikkerhet, vann og avløpsnett. I tillegg er enhet for eiendom, med ansvar for kommunens eiendommer, plassert i bygget.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.09.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.07.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no