Fv. 5735 Teita bru - Anbud - Norges Kommunekalender

Fv. 5735 Teita bru

Oppdragsgiver: Vestland fylkeskommune Org.nr: 821311632
Telefon: 55239000
Web: www.vestlandfylke.no E-post: post@vlfk.no
Primær kontakt: Kira Krokeide Heffernan
Primær kontakt e-post: Kira.Krokeide.Heffernan@vlfk.no
Sammendrag: Kontrakten omfatter bygging av ny bru med tilhørende veg på fv. 5735(695) ved Byrkjelo i Gloppen Kommune. Det skal bygges ny bru pga. flomskader på eksisterende bru. Eksisterende bru inkl. landkar skal fjernes. Det skal bygges ny bru i tilsvarende trase som dagens. Prosjektet inkluderer avkjørsel til kraftverk og gnr./bnr. Eksisterende lysstolper må omprosjekteres og luftlinjer fra Sogn og Fjordane Kraft må flyttes.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.09.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.07.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no