Bygging av Risbudalen bufellesskap - Anbud - Norges Kommunekalender

Bygging av Risbudalen bufellesskap

Oppdragsgiver: Bømlo kommune Org.nr: 834210622
Telefon: 53423000
Web: www.bomlo.kommune.no/ E-post: postmottak@bomlo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 53423087
Primær kontakt: Ilja Serov
Primær kontakt e-post: ilja.serov@bomlo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Bømlo
Sammendrag: Bømlo Kommune har avtala med representantar for fem ungdommar som alle har trong for bustader som er spesielt tilrettelagde at det skal byggjast eit bufellesskap.Prosjektet omfattar totalentreprise for heile bygningsmassen, grunnarbeid og ferdiggjering av uteområde som er spesifisert i vedlagt Spesifikasjon.Prosjektet gjeld eigedommane g.nr 109, br.nr 379 og 380, Svortland i Bømlo Kommune. Bømlo kommune sin reguleringsplan R-16 med gjeldande forskrifter gjeld for tomtene. Det er gjeve dispensasjon frå kravet om utnyttingsgrad og bygd areal på tomtene.
Bransje(r): 99908 - Byggentreprenør | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Bygningsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.09.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.07.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no