Ny vei Stålsvingen - Anbud - Norges Kommunekalender

Ny vei Stålsvingen

Oppdragsgiver: Strand Kommune Org.nr: 964978751
Telefon: 51743000
Web: www.strand.kommune.no/ E-post: postmottak@strand.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 51743000
Primær kontakt: May Elin Fjelde Sel
Primær kontakt e-post: may.elin.fjelde.sel@strand.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Strand
Sammendrag: Strand kommune skal bygge ny adkomstveg i forlengelse av eksisterende Rådhusgt og frem til Stålverksvegen. Inkludert i prosjektet er også adkomst til boligtrinn 1 for Stålsvingen boligblokk, merket med vegnr. 75000 og adkomstveg til boligtrinn 2, merket med vegnr. 70000. I tillegg er der behov for en betong støttemur mellom fortau til hovedveg og adkomstveg til boligtrinn 1. Her skal det også monteres et brurekkverk med vertikalspiler. I anlegget inngår også OV ledninger med tilhørende kummer, samt noe spillvannsledning, og belysnings- og kabelplan for anlegget.I tillegg skal bolig 49/144 rives. Boligen er en enkel enebolig fra 1956 på to plan inkl. underetasje. Bilder og enkel beskrivelse vedlegges.Nærmere beskrivelse av oppdraget ligger vedlagt konkurransegrunnlaget.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 18.08.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 29.07.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no