Rv 5 og Rv 15 Snunisjer for brøytebil - Anbud - Norges Kommunekalender

Rv 5 og Rv 15 Snunisjer for brøytebil

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +41 564215
Primær kontakt: Marianne Rogne
Primær kontakt e-post: marianne.rogne@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane
Sammendrag: Sprengning/utviding av snunisjer for brøytebil.Rv15 Oppljostunnelen, utviding av eksisterande nisjer. Ei i kvar ende av tunnelenRv15 Grasdalstunnelen, sprengning av ny nisje i nederste enden av tunnelen.Rv15 Ospelidtunnelen, utviding av eksisterande nisje øverst i tunnelen.Massane skal nyttast til bygging av fresevegar i Breidalen, Grasdalen og i Skjeringsdalen.Rv5 Fjærlandstunnelen skal det sprengast ny nisje.Massane skal her deponerast på den «gamle» tunneltippen i Lundebotnen.Alle nisjer skal ferigstillast med permanent sikring, eventuell vann/frostsikring og asfaltertvegbane.Det er ikkje lagt fram straum til drifta av tunnelrigger. Dei må forsynast via aggregat.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.09.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 29.07.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no