Ombygging Veksthuset - Burgerbar/restaurant - 2. utlysning - Anbud - Norges Kommunekalender

Ombygging Veksthuset - Burgerbar/restaurant - 2. utlysning

Oppdragsgiver: Bardu kommune Org.nr: 864993982
Telefon: 77185200
Web: www.bardu.kommune.no/ E-post: postmottak@bardu.kommune.no
Primær kontakt: Siri Olset Øvrebø
Primær kontakt e-post: Siri.Ovrebo@bardu.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Bardu
Sammendrag: Veksthuset er lokalisert i sentrum av Setermoen, i Bardu Kommune. Veksthuset er et kombinert skole og kontorbygg, hvor Bardu Kommune er eiere av bygget. Bygget har totalt BRA 2500 m2, og 2 etasjer.Prosjektet oppgradering kantinelokaler til resturantlokaler. Dette innebærer tømrerarbeider, betongarbeider, VVS og EL. Arealene som er til restaurantformål er på BRA 114 m2.Arbeidet skal utføres som totalentreprise, kontrakt ihht NS8407.Planlagt byggestart: medio Oktober.
Bransje(r): 99908 - Byggentreprenør | 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.09.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.08.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no