942 VA Plassbakken - Teslo - Anbud - Norges Kommunekalender

942 VA Plassbakken - Teslo

Oppdragsgiver: Gran Kommune Org.nr: 961381541
Telefon: 61338400
Web: www.gran.kommune.no/ E-post: postmottak@gran.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 61338400
Primær kontakt: Thomas Gundersby
Primær kontakt e-post: thomas.gundersby@gran.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Gran
Sammendrag: Entreprisen omhandler etablering av offentlig vann og avløpsnett i området Plassbakken - Teslo, Gran kommune.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.09.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.09.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no