Parallelle rammeavtaler for bygningsmessige arbeider på Universitet i Sørøst - Norge - Campus Vestfold - Anbud - Norges Kommunekalender

Parallelle rammeavtaler for bygningsmessige arbeider på Universitet i Sørøst - Norge - Campus Vestfold

Oppdragsgiver: STATSBYGG Org.nr: 971278374
Telefon: 81555045
Web: www.statsbygg.no E-post: postmottak@statsbygg.no
Primær kontakt: Olav B. Myhre
Primær kontakt e-post: olavb.myhre@statsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold, Kommune: Holmestrand
Sammendrag: Statsbygg ber om tilbud på rammeavtale for:Parallelle rammeavtaler for bygningsmessige arbeider påUniversitet i Sørøst - Norge - VESTFOLDRammeavtalen skal dekke Statsbyggs behov for bygningsmessige arbeider på USN- VESTFOLD. Statsbygg forbeholder seg retten til å benytte denne rammeavtalen på våre andre eiendommer i Vestfold.Angivelse av de fag som rammeavtalen skal gjeldeNS 3420 - L - Betongarbeider                 N - Murarbeider                 Q - TømrerarbeiderOpsjon: T - Maler - og beleggarbeiderDet vil bli inngått parallelle rammeavtaler med to - 2 - tilbyderne på bakgrunn av denne konkurransen så fremt konkurransen gir grunnlag for det.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.09.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.09.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no