Tilbod anbodskonkurranse totalentreprise Solund Idrettshus. Arkivsak 16/191 - Anbud - Norges Kommunekalender

Tilbod anbodskonkurranse totalentreprise Solund Idrettshus. Arkivsak 16/191

Oppdragsgiver: Solund kommune Org.nr: 964967458
Telefon: 57786200
Web: www.solund.kommune.no E-post: post@solund.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91862055
Primær kontakt: Solund Kommune
Primær kontakt e-post: anne.kristine.dyrdal@solund.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Solund
Sammendrag: Solund kommune skal byggja nytt idrettshus/klubbhus. Me lyser med dette ut kontrakt fortotalentreprise. Utlysinga er basert på skisseprosjekt og ytings- og funksjonsskildring.Totalentreprenøren vil få ansvar for all prosjektering og utføring, fastmontert tyngre idrettsutstyr inkludert.Solund kommune og Solund Idrettslag har tidlegare gjennomført ein prosess med programmering og utarbeiding av plankonsept som resulterte i eit design som ein no ynskjer å gjennomføre.Eksisterande idrettspark ligg på sida av sjølve bygget og nyanlegget skal og lokaliserast her.Det er sett ei kostnadsramme for heile saka på kr. 9,5 mill eksklusive mva.Kostnadsramma er å forstå som driftsklart anlegg (bygning og ute-anlegg) inklusive fast inventar i idrettsbygget mv.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 21.10.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.09.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no