ST-20-08 FORBEREDENDE ARBEIDER TIL ASFALTERING OG ASFALTERING - Anbud - Norges Kommunekalender

ST-20-08 FORBEREDENDE ARBEIDER TIL ASFALTERING OG ASFALTERING

Oppdragsgiver: ABAKUS AS Org.nr: 983335543
Telefon: 47476000
Web: www.abakus.as E-post: hege.loland@abakus.as
Kontaktpunkt: +47 95908726
Primær kontakt: Svend Hoff Johnstad
Primær kontakt e-post: svend.hoff.johnstad@abakus.as
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Stor-Elvdal
Sammendrag: Stor-Elvdal kommune har til hensikt å inngå kontrakt om asfalteringsarbeider på kommunale veier og plasser.Formålet med anskaffelsen er å dekke oppdragsgivers behov for utbedring av asfaltdekke på eksisterende veier og plasser.
Bransje(r): 60080 - Asfalt og asfaltarbeid
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Laveste pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %: Laveste pris
Frist: 22.09.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.09.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no