Prosjektering pumpestasjon Myrland, oppgradering renseanlegg Strandskog med tilhørende avløpsledninger - Anbud - Norges Kommunekalender

Prosjektering pumpestasjon Myrland, oppgradering renseanlegg Strandskog med tilhørende avløpsledninger

Oppdragsgiver: Sortland kommune Org.nr: 847737492
Telefon: 76109000
Web: www.sortland.kommune.no/ E-post: postmottak@sortland.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 76109000
Primær kontakt: Brynjulv Øverby
Primær kontakt e-post: bry@sortland.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Sortland
Sammendrag: Prosjektering av:1. Oppgradering eller nytt renseanlegg på Strandskog. 2. Ny pumpestasjon på Myrland. Plassering må vurderes under prosjekteringen.3. Overføringsledning fra ny pumpestasjon på Myrland til renseanlegg på Strandskog4. Overføringsledning fra pumpestasjon på Sørhavna til renseanlegg på Strandskog
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.09.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.09.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no