NOR 046-2020 Åsane brannstasjon - ny varmepumpe, ventilasjon- og SD-anlegg - Anbud - Norges Kommunekalender

NOR 046-2020 Åsane brannstasjon - ny varmepumpe, ventilasjon- og SD-anlegg

Oppdragsgiver: Bergen Kommune Org.nr: 964338531
Telefon: 55565556
Web: www.bergen.kommune.no/ E-post: postmottak@bergen.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 45257595
Primær kontakt: Håkon Farstad
Primær kontakt e-post: hakon@odinprosjekt.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Bergen
Sammendrag: Kontrakten omfatter følgende:Installere ny varmepumpe, etablere og tilknytte vannbåren varme for oppvarming, nytt ventilasjonsaggregat og nytt SD-anlegg på Åsane brannstasjon. Installasjonen gjennomføres som en totalentreprise.Prosjektet er tenkt gjennomført fra november 2020, men arbeidet ønskes igangsatt så snart som mulig.Oppdraget innbefatter også materialleveranser, avfallshåndtering, sikringstiltak for eget personell og bygningenes brukere samt serviceavtale i garantiperioden.
Bransje(r): 62090 - Varmepumper
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.10.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.09.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no