Entreprise - 320488 Renovering vannledninger 2019 del 2 - Anbud - Norges Kommunekalender

Entreprise - 320488 Renovering vannledninger 2019 del 2

Oppdragsgiver: Trondheim kommune Org.nr: 942110464
Telefon: 72540000
Web: www.trondheim.kommune.no/ E-post: tk.postmottak@trondheim.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 72546350
Primær kontakt: Lars Einar Aune
Primær kontakt e-post: lea@trondheim.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
Sammendrag: Trondheim kommune, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse om kontrakt iProsjektet «Renovering vannledninger 2019 del 2».Kommunen ønsker tilbud fra leverandører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid ihht konkurransegrunnlaget.Konkurransen gjennomføres via kommunens konkurransegjennomføringsverktøy Mercell. All kommunikasjon og tilbudsinnlevering skjer via Mercell.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99876 - Ledningsrenovering | 10869 - Ledningsrenovering
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.09.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.09.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no