210708 Rehabilitering i Hans Mustads gate 20 på Gjøvik - Anbud - Norges Kommunekalender

210708 Rehabilitering i Hans Mustads gate 20 på Gjøvik

Oppdragsgiver: Gjøvikregionen - Anskaffelser Org.nr: 940155223
Telefon: 61189500
Web: www.gjovik.kommune.no/ E-post: postmottak@gjovik.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 61189796
Primær kontakt: Torbjørn Furuly
Primær kontakt e-post: torbjorn.furuly@gjovik.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Gjøvik
Sammendrag: På vegne av  Gjøvik Boligstiftelse så innbyr Anskaffelser Fellesenhet Gjøvikregionen til åpen anbudskonkurranse på rehablilitering av leilighetsbygg i Hans Mustads gate 20 - totalentreprise.Tilbudsfrist er 15.10.2020 kl 12.00.Anbudsbefaring på byggeplassen er 16.09.2020 kl 13:00.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.10.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.09.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no