Rammeavtale Greve Biogass - Bygningsmessige arbeider - Anbud - Norges Kommunekalender

Rammeavtale Greve Biogass - Bygningsmessige arbeider

Oppdragsgiver: Greve Biogass AS Org.nr: 912716635
Kontaktpunkt: +47 99604660
Primær kontakt: Jan Oscar Kvitberg
Primær kontakt e-post: jan.oscar.kvitberg@ramboll.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold, Kommune: Tønsberg
Sammendrag: Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass), heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen tilbudskonkurranse vedr. rammeavtale for kjøp av bygningsmessige arbeider på Den Magiske Fabrikken (DMF) i Tønsberg. Den Magiske Fabrikken (DMF) er et anlegg som produserer biogass og biogjødsel fra matavfall og husdyrgjødsel. Anlegget er oppført på Rygg industriområde utenfor Tønsberg. Entrepriseformen er utførelsesentreprise. Kontraktsarbeidene vil bli regulert av NS 8406:2009 Forenklet bygg-og anleggskontrakt.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.10.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.09.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no