Rehabilitering av tak på Rjukan kapell - Anbud - Norges Kommunekalender

Rehabilitering av tak på Rjukan kapell

Oppdragsgiver: Tinn kommune Org.nr: 864963552
Telefon: 35082600
Web: www.tinn.kommune.no E-post: postmottak@tinn.kommune.no
Primær kontakt: Tor Kristian Kristiansen
Primær kontakt e-post: tor.kristian@innkjopskontoret.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark, Kommune: Tinn
Sammendrag: Konkurransen gjelder rehabilitering av taket på Rjukan krematorium.Anskaffelsens verdi anslås til ca. 1.000.000,-. Verdien er et estimat og er ikke bindende for oppdragsgiver.For nærmere informasjon viser vi til anskaffelsesdokumentene.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.10.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.09.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no