Prosjektering av Gang- og sykkelveg langs Vågbøvegen (Fv6128) Tingvollvågen - Anbud - Norges Kommunekalender

Prosjektering av Gang- og sykkelveg langs Vågbøvegen (Fv6128) Tingvollvågen

Oppdragsgiver: Tingvoll kommune Org.nr: 964981515
Telefon: 71532400
Web: www.tingvoll.kommune.no/ E-post: postmottak@tingvoll.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 94365962
Primær kontakt: Per Gunnar Løset
Primær kontakt e-post: bjorn.hammerfjell@tingvoll.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Tingvoll
Sammendrag: Tingvoll kommune skal bygge gang- og sykkelveg fra Rv70 i Tingvollvågen og ca. 600m langs sørsiden av Vågbøvegen, Fv6128, som vist i vedlagt kartutsnitt. Det skal også legges ned vann- og avløpsanlegg i gangvegen.Avkjørsel til Vågbøvegen 19 og 31 skal fjernes, og det skal prosjekteres ny avkjørsel opp til Vågbøvegen 31 som vist i plan 20060004, Koksvikgeilen boligområde.Eksisterende master langs traseen fjernes/flyttes og det skal prosjekteres nytt gatelysanlegg.Traseene ligger innenfor 2 reguleringsplaner som begge er mer enn 10 år gamle.De 9 berørte grunneiere, i tillegg til Tingvoll kommune, er orientert om prosjektet. Det forutsettes at det oppnås frivillige avtaler så lenge reguleringsplanen er mer enn 10 år.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.09.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.09.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no