Toldergata 2020 - Anbud - Norges Kommunekalender

Toldergata 2020

Oppdragsgiver: Horten kommune Org.nr: 964951284
Telefon: 33085000
Web: www.horten.kommune.no/ E-post: postmottak@horten.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 33085000
Primær kontakt: Arvid Bråten
Primær kontakt e-post: arvid.braten@horten.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold, Kommune: Horten
Sammendrag: Trykkreduksjonskum: For å kunne benytte eksisterende vannledning nord for Toldergata som forsyningsledning i anleggsfasen (Etter riving av eks. vannkummer i Bakkegata), må anlegget starte ved vannkum V5.Hovedgrøft i Bakkegata/Toldergata/Nygårdsveien: Totale lengde ca. 277 meter i gammel trase. Berører Bakkegata: Fv3106, Kv 1080 Bakkegata, Kv 1060 Toldergata, Pv Nygårdsveien (På kommunal veigrunn.) og vannkum V4 på privat grunn.Tilknytningsledninger: Riddervolds vei ca. 10 meter (Tilkobling av eksisterende kommunal Ø150 SJG vannledning og privat Ø110 PVC fellesledning). Bakkegata ca 20 meter (Tilkobling eks kommunal Ø100 SJG vannledning).Veg: Byging av veier i henhold til planer.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.10.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.09.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no