Nytt bygg for mottak av farlig avfall, Forus Gjenvinningstasjon - Anbud - Norges Kommunekalender

Nytt bygg for mottak av farlig avfall, Forus Gjenvinningstasjon

Oppdragsgiver: IVAR IKS Org.nr: 871035032
Telefon: 51908500
Web: ivar.no E-post: ivar@ivar.no
Kontaktpunkt: +47 93241759
Primær kontakt: Jacob Osmundsen
Primær kontakt e-post: jacob.osmundsen@ivar.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland
Sammendrag: IVAR IKS skal bygge nytt moderne bygg for farlig avfall innenfor området/eiendommen som vi selv disponerer på Forus gjenvinningstasjon.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.10.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.09.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no