Arbeidstøy - Anskaffelse av rammeavtale - Anbud - Norges Kommunekalender

Arbeidstøy - Anskaffelse av rammeavtale

Oppdragsgiver: Hias IKS Org.nr: 947293265
Telefon: 45975500
Web: www.hias.no E-post: post@hias.no
Kontaktpunkt: +47 98240098
Primær kontakt: Tor Einar Heia
Primær kontakt e-post: tor.einar.heia@hias.no
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Stange
Sammendrag: Oppdragsgiver for anskaffelsen er Hias IKS.Hias IKS er et interkommunalt selskap som er tjenesteleverandører til eierkommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange på henholdvis områdene drikkevann og avløp. Nærmere informasjon om virksomhetene kan finnes på www.hias.noAnskaffelsen skal gjelde leveranse av varer og tjenester som naturlig ligger under vareområdet arbeidstøy, og skal dekke de angitte formål og krav beskrevet i konkurransegrunnlaget.Oppdragsgiver vil inngå rammeavtale med én leverandør. Rammeavtalen vil dermed være styrende for samarbeidet mellom valgt leverandør og oppdragsgiver.
Bransje(r): 120 - Arbeidsklær | 96585 - Arbeidsklær, utleie
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.10.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 14.09.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no