Rådgivningstjeneste for ny vanntilførsel - Herje genbank - Anbud - Norges Kommunekalender

Rådgivningstjeneste for ny vanntilførsel - Herje genbank

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Org.nr: 974764067
Telefon: 71258400
Web: https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/ E-post: fmmrpost@fylkesmannen.no
Kontaktpunkt: +47 248198313
Primær kontakt: Edle Eide
Primær kontakt e-post: edle.eide@fylkesmannen.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Rauma
Sammendrag: Herje genbank forsynes med vann fra turbinkjelleren i Herje kraftverk mesteparten av tida. Fylkesmannen skal etablere nytt elvevannsinntak for å sikre vannforsyning til genbanken når det er så lite vann i vassdraget at kraftverket står stille og også når kraftverket står stille av andre årsaker.
Bransje(r): 62060 - Vannbehandling
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.09.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 14.09.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no