Totalentreprise produksjonskjøkken Vetleflaten omsorgsbustader - Anbud - Norges Kommunekalender

Totalentreprise produksjonskjøkken Vetleflaten omsorgsbustader

Oppdragsgiver: Voss Herad Org.nr: 960510542
Telefon: 56519400
Web: www.voss.herad.no E-post: postmottak@voss.herad.no
Kontaktpunkt: +47 41704895
Primær kontakt: Katrina Øvsthus Stavenes
Primær kontakt e-post: katrina.o.stavenes@voss.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Voss
Sammendrag: Voss herad skal bygge nytt produksjonskjøkken, som tilbygg, på Vetleflaten omsorgssenter. Kjøkkenet skal produsere mat etter kok/server og kok/kjøl prinsippet.Det er lagt opp til ein samspelsfase etter at kontrakt er inngått, for å få på plass endelege løysingar, i samarbeid med Voss herad og brukarar.Voss herad tar atterhald om endeleg politisk avgjersle i Heradsstyret, i desember 2020 .Voss herad tar atterhald om finansiering, sjå punkt 1.5.Under byggeperioden må det takast omsyn til at det er døgndrift på Vetleflaten omsorgssenter, og støyande arbeid må utførast innanfor gitte tidsrom.Oppdragsgivar si skildring av leveransen følgjer av vedlegga til konkurransen.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 22281 - Storkjøkkenutstyr | 99908 - Byggentreprenør | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 16.11.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.10.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no