ANSK-0179-20 Ulrike Pihls hus - ombygging og rehabilitering - Anbud - Norges Kommunekalender

ANSK-0179-20 Ulrike Pihls hus - ombygging og rehabilitering

Oppdragsgiver: UNIVERSITETET I BERGEN Org.nr: 874789542
Telefon: 55580000
Web: www.uib.no E-post: post@uib.no
Kontaktpunkt: +47 55584774
Primær kontakt: Siri Knapskog
Primær kontakt e-post: Siri.Knapskog@uib.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Bergen
Sammendrag: EIA planlegger å bygge om og rehabilitere deler av Ulrike Pihls hus til et moderne undervisningsbygg med fleksible og uformelle læringsarealer.Utvendig skal Ulrike Pihls hus rehabiliteres med nytt yttertak, maling og pussreparasjoner, samt vindusutskiftning av samtlige vinduer.I nabobygg (Christies gate 18) skal deler av varmesentral bygges om for tilknytning til UIBs nærvarmeanlegg som skal forsyne begge byggene.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 23.11.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.10.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no