Parallelle rammeavtaler for rør - og sanitærinstallasjonsarbeider i Vestfold - Anbud - Norges Kommunekalender

Parallelle rammeavtaler for rør - og sanitærinstallasjonsarbeider i Vestfold

Oppdragsgiver: STATSBYGG Org.nr: 971278374
Telefon: 81555045
Web: www.statsbygg.no E-post: postmottak@statsbygg.no
Primær kontakt: Olav B. Myhre
Primær kontakt e-post: olavb.myhre@statsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold, Kommune: Holmestrand
Sammendrag: Statsbygg ber om tilbud på rammeavtale for rør - og sanitærinstallasjonsarbeider i Vestfold (tidligere Vestfold fylke)Rammeavtalen skal dekke Statsbyggs behov for rør - og sanitærinstallasjonsarbeider i Vestfold.Angivelse av de fag som rammeavtalen skal gjeldeNS 3420 - U - Rør - og sanitærinstallasjonarbeiderDet vil bli inngått parallelle rammeavtaler med to - 2 - tilbyderne på bakgrunn av denne konkurransen så fremt konkurransen gir grunnlag for det.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.11.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.10.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no