Tune adm bygg 1 - Anbud - Norges Kommunekalender

Tune adm bygg 1

Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune Org.nr: 938801363
Telefon: 69108000
Web: www.sarpsborg.com/ E-post: postmottak@sarpsborg.com
Primær kontakt: Henrik Høst
Primær kontakt e-post: henrik.hoest@sarpsborg.com
Utførelsessted: Fylke: Østfold
Sammendrag: Tune administrasjonsbygg 1 skal rehabiliteres innvendig, med nye kontorer, møterom og tekniske løsninger.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.12.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 14.10.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no