Prosjekt 100133 Sortland SKYS - Byggentreprise - Anbud - Norges Kommunekalender

Prosjekt 100133 Sortland SKYS - Byggentreprise

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Org.nr: 975950662
Telefon: 81570400
Web: www.forsvarsbygg.no E-post: post@forsvarsbygg.no
Primær kontakt: Sveinung Omdal Tveito
Primær kontakt e-post: sveinung.omdal.tveito@forsvarsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Sortland
Sammendrag: Forsvarsbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud på følgende arbeider: 100133 Sortland SKYS - Byggentreprise.I forbindelse med konkurs hos generalentreprenør, utlyser Forsvarsbygg en konkurranse om ferdigstillelse av byggearbeider på prosjektet 100133 Sortland SKYS.Bygget planlegges ferdigstilt i medio april 2021.Oppdraget er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget del III.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.11.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.10.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no