VVA Hamren HB - Anbud - Norges Kommunekalender

VVA Hamren HB

Oppdragsgiver: Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS Org.nr: 985228825
Telefon: 53428840
Web: www.bva.no E-post: jh@bva.no
Kontaktpunkt: +47 47301722
Primær kontakt: Jan Otto Johannesen
Primær kontakt e-post: janotto.johannessen@sweco.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Bømlo
Sammendrag: Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS skal oppgradere ventilkammer ved Hamren HøydeBasseng (HB) og anlegge nye tilførsels- og avløpsledninger mot Djupedalen i nord og Steinsbømyra i sør. Hamren HB med tilhørende infrastruktur er et svært viktig ledd i vannforsyningen til Svortlandsområdet og må derfor være i drift gjennom hele byggeperioden.Arbeidene er delt inn i 2 separate entrepriser:- E1 Grunnarbeider - Hamren- E2 Bygningsarbeider - Hamren
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.11.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.10.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no