2401 - Tilbygg - Storbjørka Barnehage - Anbud - Norges Kommunekalender

2401 - Tilbygg - Storbjørka Barnehage

Oppdragsgiver: Vevelstad Kommune Org.nr: 940651034
Telefon: 75038000
Web: www.vevelstad.kommune.no E-post: post@vevelstad.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90504352
Primær kontakt: Morten André Karlsen
Primær kontakt e-post: morten.karlsen@vevelstad.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Storbjørka barnehage skal bygges ut for å oppfylle kravene til garderobeareal til de ansatte. Dette medfører et tilbygg samt ombygging av eksisterende areal for å få etablert: 2 kontor, fellesareal, bod/lager, unisex garderobe m/ dusj, wc og HC-wc.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.12.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.11.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no