SAK 2020/17669 Anskaffelse av oppussing av kommunal bolig, Risbekken 1-3 - Anbud - Norges Kommunekalender

SAK 2020/17669 Anskaffelse av oppussing av kommunal bolig, Risbekken 1-3

Oppdragsgiver: Alver kommune Org.nr: 920290922
Telefon: 56375000
Web: www.alver.kommune.no E-post: post@alver.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 56375000
Primær kontakt: Trond Engelsen
Primær kontakt e-post: trond.engelsen@alver.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland
Sammendrag: Arbeidets omfang består i oppussing/rehabilitering av firemannsbolig som skal brukes av personer innen rus- og psykiatri. Alle byggningsmessige arbeider skal utføres i hardføre materialer så langt det lar seg gjøre. Materialer og deler skal være standervare og lett å skifte ved behov.I tillegg er det ønskelig med opsjon på følgende leveranser:·        Framlegg for internett/fiber·        Utskifting av utvendig kledning·        Utskifting av 2 stk. terrasser i første etasje·        Maling av ny utvendig kledning
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.12.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.11.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no