Bygg- og grunnentreprise for nytt vannverk i Berlevåg - Anbud - Norges Kommunekalender

Bygg- og grunnentreprise for nytt vannverk i Berlevåg

Oppdragsgiver: Berlevåg kommune Org.nr: 962388108
Telefon: 78782000
Web: www.berlevag.kommune.no/ E-post: postmottak@berlevag.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 95946941
Primær kontakt: Nils Chr Anderson
Primær kontakt e-post: nca@aquapartner.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Berlevåg kommune skal bygge nytt vannverk for rensing av vann. Bygget skal bestå av en prosessdel og en personaldel. I tillegg skal det etableres en 2. etg. for kompressorrom/ventilasjon. Entreprise Bygg og grunnarbeider består av følgende elementer: - Grunnarbeider for bygg - Omlegging/tilkobling av VA-nett - Levering og nedgraving av GRP tank 100m3 - Bygg (betong, tre og stål) - VVS arbeider - Elektro arbeider - Vegtilkomst - Parkeringsplasser I 1. etasje (Bakkeplan) skal det i prosessdel plasseres renseutstyr samt være personaldel med kontor og garderober. I 2. etg. skal det være kompressorrom og her vil det stilles krav til lydtetting og vibrasjonsfri dekkeløsning. Entreprisen omfatter også koordinering med entreprise M1 i forhold til elektro og ventilasjon. Berlevåg kommune inviterer derfor til konkurranse om leveranse og oppsetting av bygg og grunnentreprise B1.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.12.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.11.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no