Ombygging av resepsjon og to toalettsoner ved fylkeshuset Nordland - Anbud - Norges Kommunekalender

Ombygging av resepsjon og to toalettsoner ved fylkeshuset Nordland

Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune Org.nr: 964982953
Telefon: 75650000
Web: www.nfk.no/ E-post: post@nfk.no
Kontaktpunkt: +47 99621525
Primær kontakt: Lillian Evjen
Primær kontakt e-post: lilevj@nfk.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland
Sammendrag: Nordland Fylkeskommunes administrasjonssenter ligger i Prinsens gate 100 i Bodø. Det ble bygget i 1965. Vi ønsker nå å få universelt tilpasset, samt utbedret deler av bygget.Det vi ønsker utført i denne omgang er:Universell utforming av resepsjonen og generell overflateoppussing av kontorlokalet som er i tilknytning til resepsjonen.Toaletter i 1. etg ønskes ombygd fra to toaletter til ett fullverdig HC toalett og ett toalettToaletter i 6. etg ønskes ombygd fra to toaletter til to fullverdige HC toalett og ett toalett.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.11.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.11.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no