Varmestua reetablering - Anbud - Norges Kommunekalender

Varmestua reetablering

Oppdragsgiver: Asker kommune Org.nr: 920125298
Telefon: 66909000
Web: www.asker.kommune.no E-post: post@asker.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 66768910
Primær kontakt: Michelle Svensson
Primær kontakt e-post: Michelle.Svensson@asker.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Asker
Sammendrag: Byggeprosjektet Varmestua Reetablering på Askerholmen innebærer oppføring av to bygninger der den ene inneholder midlertidig botilbud (bolig) og den andre offentlig tjenesteyting gjennom Varmestua Asker.Bakgrunnen for byggeprosjektet er at området Føyka/Elvely skal utvikles, og eksisterende Varmestue og det midlertidige botilbudet på Elvely må flyttes. Askerholmen ble i 2019 vedtatt regulert til formålet. Kommunen er pålagt å skaffe bolig for mennesker som av ulike årsaker ikke er i stand til dette selv. Det er Asker kommune som eier tomta på Askerholmen, og de nye byggene vil være kommunale bygg. Kommunens mål er at de nye byggene på Askerholmen skal passe godt inn i nabolaget, og at menneskene som bruker tilbudene blir aksepterte.Byggeprosjektet gjennomføres som en Generalentreprise. Rammetillatelse foreligger.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 14.12.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.11.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no