ST146365-1 Ombygging ambulansemottak Notodden - Bygg - Anbud - Norges Kommunekalender

ST146365-1 Ombygging ambulansemottak Notodden - Bygg

Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF Org.nr: 916879067
Kontaktpunkt: +47 35003333
Primær kontakt: Halvor Garvik
Primær kontakt e-post: halvor.garvik@sykehusinnkjop.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark, Kommune: Notodden
Sammendrag: Tiltaket er en tilpasning av 1. etasje i C-fløyen på Notodden til ny virksomhet.Arbeidene består av endret rominndeling med tilhørende arbeider for de tekniske fagene.Arbeidsområdene vil bli fraflyttet med unntak i rom i kjeller der en del tekniske arbeider skal utføres.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.12.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 17.11.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no