Anskaffelse av bygningsmessige arbeider på omlastningsbygg - Anbud - Norges Kommunekalender

Anskaffelse av bygningsmessige arbeider på omlastningsbygg

Oppdragsgiver: Movar Iks Org.nr: 959272204
Telefon: 69262110
Web: www.movar.no E-post: movar@movar.no
Kontaktpunkt: +47 95034983
Primær kontakt: Lisbeth Smestad
Primær kontakt e-post: lisbeth.smestad@movar.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Oppdragsgiver har en omlastningstasjon ved Solgård Avfallsplass. Solgård Avfallsplass har adresse Industriveien 81, 1599 Moss. Som følge av en brann i denne omlastningstasjonen skal det foretas en skadereparasjon av bygningen med tilhørende teknisk utstyr. Hovedprinsippet for reparasjonen er å tilbakeføre bygget til den stand den hadde før skaden oppsto. Dvs. at der deler av konstruksjonen eller utstyret er skadet og det er gjenverdier, så skal komponenten kompletteres tilbake slik det var.
Bransje(r): 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.02.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 22.12.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no