Fillan Brannstasjon - Tilbygg og ombygging - Anbud - Norges Kommunekalender

Fillan Brannstasjon - Tilbygg og ombygging

Oppdragsgiver: Hitra Kommune Org.nr: 938772924
Telefon: 72441700
Web: www.hitra.kommune.no E-post: postmottak@hitra.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 72441758
Primær kontakt: Trygve Dybdahl
Primær kontakt e-post: trygve.dybdahl@hitra.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Hitra
Sammendrag: Anskaffelsen gjelder tilbygg og ombygging av Fillan brannstasjon for Hitra kommune på tomt i Fillan Sentrum som en totalentreprise. Tilbygget er på ca 670 m2 BTA, mens eksisterende bygg er ca 525 m2 BTA, begge fordelt over 2 plan. Omfanget av ombyggingen framgår av konkurransegrunnlaget.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.02.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 23.12.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no