Sætre Innbyggertorg, ombygging - Anbud - Norges Kommunekalender

Sætre Innbyggertorg, ombygging

Oppdragsgiver: Asker kommune Org.nr: 920125298
Telefon: 66909000
Web: www.asker.kommune.no E-post: post@asker.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 66768910
Primær kontakt: Michelle Svensson
Primær kontakt e-post: Michelle.Svensson@asker.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Asker
Sammendrag: Deler av tidligere Hurum Rådhus skal bygges om.I 1.etasje skal det etableres adkomsttorg med Kaffebar, publikumsområde og info-hjørne. Det skal også etableres bibliotek med aktivitetsrom og kontorer. I 2.etasje skal det etableres et backstage-område, samt utføres endringer i kontordel.Det skal også utføres elektro- og ventilasjons-arbeider i 1-,2- og 3-etasje.Entreprisen skal utføres som en totalentreprise iht. NS8407.Planlagt innsendelse av søknad om IG uke 10 2021, samt oppstart av arbeider i uke 14 2021. Ferdigstillelse og overlevering uke 25 2021.Det gjøres særlig oppmerksom på at det ikke er tillatt med mer enn tre leverandørledd ved utførelsen av kontrakten. Leverandøren kan med andre ord ikke ha mer enn maksimalt to ledd i leverandørkjeden under seg.Det stilles krav i kontrakten til overholdelse av lønns- og arbeidsvilkår etter § 5 i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.02.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.01.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no