20/01569 Anskaffelse av byggetjenester oppussing av fasade - Anbud - Norges Kommunekalender

20/01569 Anskaffelse av byggetjenester oppussing av fasade

Oppdragsgiver: NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi Org.nr: 988983837
Telefon: 03246
Web: www.nibio.no E-post: plantehelse@bioforsk.no
Kontaktpunkt: +47 03246
Primær kontakt: Børge Jensen
Primær kontakt e-post: borge.jensen@nibio.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus
Sammendrag: Oppussing/rehabilitering av fasade Høgskolevegen 8, Ås.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.02.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.01.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no