Moabakken Vingrom, Lillehammer, nye boliger - Anbud - Norges Kommunekalender

Moabakken Vingrom, Lillehammer, nye boliger

Oppdragsgiver: Lillehammer Kommune Org.nr: 945578564
Telefon: 61050500
Web: www.lillehammer.kommune.no/ E-post: postmottak@lillehammer.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 46910650
Primær kontakt: Tone Ruud
Primær kontakt e-post: tone.ruud@lillehammer.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Lillehammer
Sammendrag: Lillehammer kommune har i dag totalt 10 boenheter i Moabakken 27-45.Det er besluttet at Moabakken 39-45, som inneholder 4 boenheter, skal rives og at det på tomten skal oppføres 6 nye boenheter.Det er ønskelig at alle 6 boenhetene skal være i en bygningskropp og alle skal etableres på samme plan. Hver enkelt boenhet skal ha egen (delvis skjermet) inngangsparti.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.02.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.01.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no