Ombygging Kviteseid brannstasjon - ny utlysing - Anbud - Norges Kommunekalender

Ombygging Kviteseid brannstasjon - ny utlysing

Oppdragsgiver: Kviteseid Kommune Org.nr: 964963827
Telefon: 35068100
Web: www.kviteseid.kommune.no/ E-post: post@kviteseid.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 35068114
Primær kontakt: Tarjei Gjelstad
Primær kontakt e-post: tarjei.gjelstad@kviteseid.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark, Kommune: Kviteseid
Sammendrag: Prosjektet inneber ombygging av dagens brannstasjon med ny urein sone for personell, samt dusjar, WC og vaskefasilitetar for- og tørk av personleg utstyr. Garasjeløp nærast dagens garderobe skal byggast til ny urein sone.Det er behov for nødvendig omlegging av infrastruktur/VA samt tilhøyrande elektroarbeider, nød-/ledelys, datakablar etc. Det skal settast inn nytt ventilasjons- anlegg som dekker eksisterande bygg på loft til ny urein sone.I front av bygg framfor garasjeportane skal det etablerast vaskeplass. Vaskeplassen skal vera av betong og sluk med varme samt oljeutskiljar.På eigedomen skal det byggast eit lagerbygg på ca. 78 m2 der ca. 26 m2 skal vera frostfritt.Entreprisen omfattar alle fag, Bygg (inkl. grunn/VA), VVS og Elektro og  prosjektering.Ein ber her om komplett og spesifisert tilbod på totalentreprise. Tilbodet skal være i samsvar med etterfølgande beskriving.Adresse for prosjektet er Cloumannvegen 33 3850 Kviteseid, gnr. 33 bnr. 1 fnr. 28 
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.01.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.01.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no