NOR001-2021 Ombygging og tilbygg til Lysekloster Barnehage - Anbud - Norges Kommunekalender

NOR001-2021 Ombygging og tilbygg til Lysekloster Barnehage

Oppdragsgiver: Bjørnafjorden kommune Org.nr: 844458312
Telefon: 56575000
Web: bjornafjorden.kommune.no E-post: post@bjornafjorden.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 56575143
Primær kontakt: Sissel Riise
Primær kontakt e-post: sihr@bjornafjorden.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Os
Sammendrag: Prosjektet omfatter ombyggings-/innredningsarbeid i deler av eksisterende barnehage slik at barnehagen får en 5. avdeling. For å kunne frigi arealer til ny avdeling må det bygges mindre tilbygg til to av avdelingenes grovgarderober. Videre skal peis/pipe/brannmur/kjøkken rives/fjernes, og det skal monteres nytt og større kjøkken hvor dagens matbod innlemmes. Materialer og utstyr skal gjenbrukes så langt det lar seg gjøre.Det henvises for øvrig til Konkurransegrunnlag Del II, samt vedlagte tegninger og beskrivelse.
Bransje(r): 99908 - Byggentreprenør | 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.02.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.01.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no